štvrtok 5. mája 2011

Pay it forward! - Výmena darčekov

I've seen this game on a couple of blogs. It's fun and I hope I get 3 comments soon :-)
( Na túto výmenu som už narazila na viacerých zahraničných blogoch. Je to zábava a dúfam, že čoskoro získam 3 komentáre :-))How does it work? (copied from Entropy Undone where I commented on a Pay it forward)
(Ako to funguje? - podmienky som skopírovala z blogu Entropy Undone, na ktorom som sa do hry sama prihlásila)

1. I will make a little something for the first 3 people who comment on this post. It will be a surprise and it will arrive when you least expect it.
(Vyrobím nejakú maličkosť pre prvých troch, čo mi napíšu komentár. Bude to prekvapenie a príde práve vtedy, keď to budete najmenej očakávať.)

2. I will have 365 days to do it in. What's the catch? To get a handmade present from me, you have to play too! This means YOU pledge to send a little handmade something for 3 readers of your blog. It doesn't have to be quilty - just handmade.
(Mám čas 365 dní. Podmienkou na to, aby ste odo mňa dostali darček je, že sa tiež musíte zapojiť do hry! To znamená, že sa zaväzujete takisto poslať vlastnoručne vyrobenú maličkosť pre prvých troch ľudí, ktorí vám pošlú komentár. Nemusí to byť prešívané - stačí vlastnoručne vyrobené.)

3. You must have a blog.
(Musíte mať svoj blog.)

4. Once you comment here, you must post about your Pay it Forward on your blog to keep the fun going - with the Pay It Forward badge. Also, feel free to join the Flickr group to see what else is being sent!
(Keď mi tu necháte komentár, musíte napísať o Pay it Forward výmene na svojom blogu, aby hra pokračovala - spolu so znakom Pay it Forward. Zapojte sa aj do skupiny na Flickr, kde budú ukážky poslaných vecí.)

So, leave me a comment and I will make something fun for the first three to comment on this blog.
(Takže, ak máte chuť zapojiť sa, nechajte mi komentár a ja prvým trom vyrobím malé prekvapenia. Nechajte mi prosím mailový kontakt, aby som sa s vami vedela spojiť :-))

1 komentár:

  1. Hello Ivona,

    Stumbled onto your lovely site. I'm a quilter too, way across the land and ocean in Canada! I think the idea of Pay It Forward is an awesome idea! I'd love to have something handmade from you! Really sharp blog!

    OdpovedaťOdstrániť